Lønn er et fagområde som til en hver tid krever oppdatert kunnskap. Det går med mye tid og krefter på å holde seg oppdatert på et regelverk som stadig er i endring. Våre lønnsmedarbeidere bistår med:
 • Lønnsberegning, avlønning, remittering av lønn.
 • Termin- og årsoppgaver, skatt og arbeidsgiveravgift.
 • Feriepenger.
 • Sykepenger, foreldrepenger.
 • Refusjonskrav lønnstilskudd.
 • Lønnsstatistikk SSB.
 • Endring av skattekort og forhåndsskatt.
Vi er en medspiller for våre kunder, og bistår med tett oppfølging rundt forhold som har betydning for virksomhetens lønnsomhet. Vi har gode teknologiske og programmessige løsninger, som gir en effektiv regnskapsproduksjon. Eksempler på tjenester vi kan tilby:
 • Løpende regnskapsførsel.
 • Skanning og tolking av bilag.
 • Skybasert regnskap.
 • Remittering.
 • Avstemming og lovpålagt dokumentasjon.
 • Merverdiavgift.
 • Rapportering.
 • Årsoppgjør og selvangivelse.
 • Andre offentlige oppgaver.
 • Hele eller deler av faktureringsprosessen og oppfølging av fordringer.
 • Bistand ved etablering/oppstart.
 • Vurdering av investeringer ol.
 • Budsjettarbeid.
 • Regnskaps- og finansieringsanalyse.